fbpx

Informacije o obradi osobnih podataka

U skladu s primjenjivim propisima, i to osobito Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, 5P INTERNATIONAL d.o.o., sa sjedištem u Koprivnici, Varaždinska cesta 23 (dalje u tekstu: 5P INTERNATIONAL) kao voditelj obrade Vas temeljem članka 13. Opće uredbe o zaštiti podataka, obavještava o načinu obrade Vaših osobnih podataka.

Privola za obradu vaših osobnih podataka

Odabirom „kvačice“ u obrascu za upit i narudžbu koji se nalaze na web adresi: https://cvjecarnicadorothea.com/shop/ dajem privolu društvu 5P INTERNATIONAL da obrađuje moje osobne podatke – ime i prezime, e-mail adresu, kontakt broj naručitelja, kontakt broj primatelja narudžbe te broj žiro računa naručitelja, koje pružam prilikom slanja upita i narudžbe (u nastavku: osobni podaci), te da ih obrađuje na način da mi putem moje e-mail adrese odgovori na upit i narudžbu koji sam postavio putem obrasca za upit i narudžbu. Osobni podaci mogu se koristiti samo u svrhu odgovora na moj upit i narudžbu. Mojim osobnim podacima pristup mogu imati samo ovlaštene osobe društva 5P INTERNATIONAL zadužene za odgovor na upit i narudžbu posjetitelja web stranice, i to samo u svrhu koja je gore navedena. Voditelj obrade poduzima sve tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka će brisati moje osobne podatke protekom 30 dana od dana nakon što zaprimim odgovor na svoj upit i narudžbu. Ovu privolu dajem dobrovoljno, te potvrđujem da sam upoznat kako u bilo koje vrijeme mogu povući ovu privolu bez bilo kakvih negativnih posljedica. Također sam upoznat da sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, mogu pod određenim uvjetima, koristiti svoja prava da dobijem potvrdu o obradi, izvršiti uvid u svoje osobne podatke, ispraviti ili dopuniti svoje osobne podatke, prigovoriti daljnjoj, ili prekomjernoj obradi, blokirati nezakonitu obradu, zatražiti brisanje svojih osobnih podataka, te zaprimiti presliku osobnih podataka radi prijenosa drugom voditelju brade. Upoznat sam i sa pravom na povlačenje ove privole, koju mogu povući slanjem e-mail poruke na adresu: cvjecarnica.dorothea@gmail.com, te sam upoznat da povlačenje ove privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Ovime potvrđujem da sam od strane Voditelja obrade upoznat kako sve informacije koje se odnose na obradu osobnih podataka mogu provjeriti i dobiti putem e-maila: cvjecarnica.dorothea@gmail.com. Upoznat sam da u vezi povrede svojih prava mogu podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Svrha obrade osobnih podataka

Vaše osobne podatke 5P INTERNATIONAL može obrađivati u svrhu odgovora na vaš upit i narudžbu koji ste nam poslali putem obrasca koji se nalaze na ovim stranicama, zatim u svrhu izvršavanje ugovora tj. za dostavu naručenog proizvoda, izdavanje računa i kontaktiranje primatelja narudžbe ili naručitelja, a vezano za izvršenje ugovora tj. dostavu cvijeća, ako je to potrebno.

5P INTERNATIONAL može obrađivati sljedeće Vaše osobne podatke odnosno kategorije osobnih podataka:

Vaše kontaktne podatke kao što su:

ime i prezime, e-mail adresu, kontakt broj naručitelja, kontakt broj primatelja narudžbe, broj žiro računa naručitelja te IP adresu naručitelja, prilikom upita i narudžbe na https://cvjecarnicadorothea.com/shop/;

kao i druge podatke koje pružite 5P INTERNATIONAL prije ili tijekom komunikacije ili primanja usluge koju vam pružamo na vaš zahtjev.

Pružanje vaših osobnih podataka nužno nam je kako bismo vam mogli izvršiti ugovor tj. za dostavu naručenog proizvoda, izdavanje računa i kontaktiranje primatelja narudžbe ili naručitelja, a vezano za izvršenje ugovora tj. dostavu cvijeća.

Pristup vašim osobnim podacima mogu imati samo zaposlenici i suradnici društva 5P INTERNATIONAL te naš knjigovodstveni servis.

Ako ste nas samo kontaktirali putem ove web stranice ili putem naše e-mail adrese (cvjecarnica.dorothea@gmail.com), te nakon što smo vam odgovorili, nismo nastavili s vama poslovnu suradnju, vaše osobne podatke brisat ćemo nakon 30 dana od dana odgovora na vaš upit i narudžbu. U ostalim slučajevima, kada smo vam pružili traženu uslugu, vaše osobne podatke brisat ćemo nakon što proteknu zakonski rokovi za njihovo čuvanje (primjerice Zakon o obveznim odnosima – 5 godina od izvršenja ugovora i Zakon o računovodstvu – 11 godina od dana ispostavljanja posljednjeg računa).

Vaša prava

U odnosu na obradu vaših osobnih podataka imate sljedeća prava:

  • pravo na pristup, ispravak i brisanje osobnih podataka, ograničavanje obrade, pravo na ulaganje prigovora na obradu podataka te pravo na prenosivost podataka;

  • pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu.

5P INTERNATIONAL će obraditi vaš zahtjev i na njega odgovoriti u roku od 30 dana od dana zaprimanja. Ako se vašem zahtjevu ne može udovoljiti, 5P INTERNATIONAL vam je dužan dostaviti obrazloženi odgovor.

Kod 5P INTERNATIONALA ne postoji automatizirano donošenje odluka, te se u odnosu na vas neće donositi odluka koje se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na vas ili bi na vas značajno utjecali.

Kontakt

U slučaju bilo kakvih pitanja možete nas kontaktirati putem e-maila cvjecarnica.dorothea@gmail.com ili kontaktom na telefon +385 48 644 883.