fbpx

UVJETI KORIŠTENJA

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete poslovanja (dalje: Opći uvjeti) prije online kupovine na web stranici https://cvjecarnicadorothea.com/.

Ova web stranica u vlasništvu je društva 5P INTERNATIONAL d.o.o., sa sjedištem u Koprivnici, Varaždinska cesta 23, OIB: 64703662970 (u nastavku: 5P INTERNATIONAL). 5P INTERNATIONAL d.o.o. je upisan u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, MBS: 070005566. Temeljni kapital 230.400,00 kuna uplaćen je u cijelosti. IBAN: HR3824020061100006892 kod ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a. Članovi uprave: Snježana Kocijan-Havaić, Theodora Jantol. Kontakt telefon: +385 48 644 883.

5P INTERNATIONAL pruža online usluge putem svoje Internet stranice https://cvjecarnicadorothea.com/, te putem Facebook i Instagram stranice Cvjećarnica Dorothea. Usluga se sastoji od pružanja usluge informacijskog društva.

OPĆI UVJETI POSLOVANJA I KUPNJE

Nositelj svih prava na internet domeni https://cvjecarnicadorothea.com/ , zatim na Facebook stranici https://www.facebook.com/cvjecarnica.dorothea/ (u nastavku: Facebook stranica) i na Instagram stranici https://www.instagram.com/cvjecarnica.dorothea/?hl=en je 5P INTERNATIONAL. Korištenjem usluge internetske trgovine Cvjećarnica Dorothea na domeni https://cvjecarnicadorothea.com/  i na Facebook i Instagram stranici Cvjećarnica Dorothea, smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima kupnje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda – cvijeća, buketa, flower boxa i vijenaca, putem internetske stranice https://cvjecarnicadorothea.com/ i njezinih pridruženih stranica koje se nalaze na toj domeni, te na Facebook i Instagram stranici Cvjećarnice Dorothea, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Cvjećarnice Dorothea i smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem internetske trgovine https://cvjecarnicadorothea.com/ i Facebook i Instagram stranice Cvjećarnica Dorothea je društvo 5P INTERNATIONAL d.o.o., sa sjedištem u Koprivnici, Varaždinska cesta 23, OIB: 64703662970.

Pod pojmom „proizvod“ u smislu ovih Uvjeta poslovanja i kupnje smatra se cvijeće, buketi, flower box i vijenci, te se ovi Uvjeti poslovanja i kupnje odnose samo na kupnju proizvoda.

Korisnike stranica upućuje da se prije kupovine upoznaju sa Uvjetima prodaje te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obvezama. 5P INTERNATIONAL, pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.

5P INTERNATIONAL pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio internetske trgovine https://cvjecarnicadorothea.com/ i Facebook i Instagram stranice Cvjećarnica Dorothea, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Isto tako, 5P INTERNATIONAL, pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge internetske trgovine Cvjećarnice Dorothea u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga internetske trgovine 5P INTERNATIONALA na stranici   https://cvjecarnicadorothea.com/ i Facebook i Instagram stranice Cvjećarnica Dorothea odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje internetske trgovine 5P INTERNATIONALA na stranici https://cvjecarnicadorothea.com/ i Facebook i Instagram stranice Cvjećarnica Dorothea od maloljetnih osoba nije dozvoljena te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa. U protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a 5P INTERNATIONAL ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Odnosno, kupoprodaju proizvoda u ponudi na domeni https://cvjecarnicadorothea.com/ i Facebook i Instagram stranici Cvjećarnica Dorothea u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz odobrenje njihovog zakonskog zastupnika.

5P INTERNATIONAL se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na domeni https://cvjecarnicadorothea.com/ i Facebook i Instagram stranici Cvjećarnica Dorotha, te zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

*** Slike proizvoda na internetskoj trgovini https://cvjecarnicadorothea.com/ i na Facebook i Instagram stranici Cvjećarnica Dorothea su ilustrativne prirode i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda, te kupac takve proizvode ne može reklamirati po toj osnovi. 5P INTERNATIONAL će nastojati na web stranicama https://cvjecarnicadorothea.com/ i Facebook i Instagram stranici Cvjećarnica Dorothea objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za netočnost i nepotpunost istih.

ONLINE KUPOVINA PUTEM INTERNETSKE TRGOVINE https://cvjecarnicadorothea.com/ i Facebook i Instagram stranice Cvjećarnica Dorothea.

SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI

Ovi Uvjeti, kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima, predstavljaju ponudu 5P INTERNATIONALA za sklapanjem Ugovora te korisnik kao Kupac zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i 5P INTERNATIONALA, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Slanjem upita /ili prijavom na Newsletter, korisnik daje suglasnost da ga 5P INTERNATIONAL, u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili o dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik se može u svakom trenutku predomisliti i odjaviti se sa liste primatelja Newslettera.

Svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda – cvijeća putem internetske trgovine https://cvjecarnicadorothea.com/ i Facebook i Instagram stranice Cvjećarnica Dorothea uz plaćanje odgovarajuće naknade (cijene) tog proizvoda, te njoj pridružene cijene usluge dostave istog proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem:  internet narudžbe u internetskoj trgovini https://cvjecarnicadorothea.com/. Korisnik je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji i slično (newsletter). Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na domeni https://cvjecarnicadorothea.com/, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda i cijeni.

Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na rubriku Uvjeti korištenja na stranici https://cvjecarnicadorothea.com/. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu 5P INTERNATIONALA na jedan od sljedećih načina:

– potvrdom 5P INTERNATIONALA narudžbe korisnika

– slanjem narudžbe u inbox Facebook ili Instagram stranice Cvjećarnica Dorothea.

Za dodavanje proizvoda u „Košaricu“ nije potrebna registracija, već samo unošenje podataka korisnika/kupca potrebnih za dovršetak narudžbe.

Ugovor stupa na snagu kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i 5P INTERNATIONALA, zaključen je u trenutku plaćanja proizvoda.

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti elektronički omogućen pregled i/ili na adresu e-pošte dostavljen e-mail koji sadrži: potvrdu o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovornu obavijest iz članka 67. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine 19/2022), Uvjet te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 81. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Korisnik/Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Prema čl. 86 stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine 19/2022) korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena. Ako je predmet Ugovora o kupoprodaji roba koja je izrađena po specifikaciji kupca/potrošača ili koja je jasno prilagođena kupcu/potrošaču, tada kupac temeljem odredbe članka 86. st. 1. toč. 3. Zakona o zaštiti potrošača nema pravo na jednostrani raskid ugovora. Dakle, u slučaju kada je buket, flower box ili vijenac izrađen prema prethodno dostavljenom predlošku fotografije ili kada je navedenom cvijeću dodan tekst ili neka druga izmjena po zahtjevu kupca, on u tom slučaju nema pravo na jednostrani raskid ugovora.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti 5P INTERNATIONAL o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na 5P INTERNATIONAL d.o.o., Koprivnica, Varaždinska cesta 23), ili putem e-maila na adresu cvjecarnica.dorothea@gmail.com u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte, broj narudžbe ili računa, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora. Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na stranicama https://cvjecarnicadorothea.com/ u rubrici Uvjeti korištenja Kupac može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju 5P INTERNATIONALA bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor na koji ima pravo, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada 5P INTERNATIONAL zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca 5P INTERNATIONAL može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

U slučaju povrata Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu 5P INTERNATIONAL d.o.o., Koprivnica, Varaždinska cesta 23, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je 5P INTERNATIONAL, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Kupac je dužan snositi izravne troškove povrata robe (Zakon o zaštiti potrošača čl. 84. st. 4.). Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom.

Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti 5P INTERNATIONAL iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio 5P INTERNATIONAL o jednostranom raskidu Ugovora. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj web stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

Kupac je sukladno članku 84. stavak 6. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ugovor koji kupac sklapa s 5P INTERNATIONAL jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom cvijeća, buketa, flower boxa ili vijenca, te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Uvjeti kupnje sastavni su dio ugovora.

UVJETI PROCESA KUPOVINE

Osnovne karakteristike proizvoda, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na prethodno navedene uvjete koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci bit će pruženi korisniku uz svaki proizvod istaknut na web stranici https://cvjecarnicadorothea.com/. Cijena proizvoda vidljiva je u košarici prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedene u postupku narudžbe ili u košarici pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK) i sadrže PDV.

5P INTERNATIONAL tretira odabrane proizvode u košarici kao narudžbu te zadržava pravo otkazati je iz opravdanog razloga. U slučaju otkazivanja narudžbe, 5P INTERNATIONAL će uz navođenje razloga o navedenom obavijestiti korisnika na njegovu e-mail adresu ili putem upisanog kontakt telefona.

Kupac željene proizvode stavlja u svoju košaricu, te nakon toga potvrđuje narudžbu koju zaprima 5P INTERNATIONAL. Kupac će nakon dovršetka i potvrde narudžbe, na svoju elektroničku poštu koju je upisao tijekom procesa kupnje, zaprimiti potvrdu narudžbe i podatke za plaćanje.

Ako Kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektroničke pošte. U tom slučaju Kupac može kontaktirati 5P INTERNATIONAL slanjem upita putem stranice https://cvjecarnicadorothea.com/ ili putem Facebook i Instagram stranice Cvjećarnica Dorothea, kako bi djelatnici provjerili je li narudžba zaprimljena.

U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda iz ponude, korisnik/Kupac (u smislu Zakona o zaštiti potrošača) pristajanjem na Uvjete kupnje potvrđuje da je prije sklapanja ugovora primio na znanje informacije objavljene na domeni https://cvjecarnicadorothea.com/ i njenim podstranicama i to vezano uz: naziv tvrtke, matični broj i sjedište Trgovca, načinima na koje može iznijeti svoje prigovore, informacije o proizvodima koji se nude te njihovu nazivu, glavnim svojstvima kao i cijeni proizvoda, uključujući sva porezna i druga davanja, informacije o troškovima dostave proizvoda, kao i informacije o načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda.

5P INTERNATIONAL je obvezan dostaviti korisniku/Kupcu (u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača) potvrdu prethodno navedenog sadržaja u pisanom obliku, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda. Pristajanjem na ove Uvjete, korisnik/Kupac je suglasan da mu se potvrda prethodne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe.

NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

a) Plaćanje općom uplatnicom na žiro račun – proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, 5P INTERNATIONAL prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku od 8 dana. Nakon primitka dokaza o uplati izvršit će se dostava narudžbe na kućnu adresu platitelja ili druge osobe ako je kupac tako naznačio prilikom procesa narudžbe.

b) Plaćanje gotovinom ili karticom u našoj trgovini – proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati gotovinom ili karticom u našoj trgovini na adresi Varaždinska 23, Koprivnica.

c) Plaćanje pouzećem u gotovini – proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati pouzećem u gotovini priliko dostave naručenog proizvoda.

Prilikom odabira plaćanja općom uplatnicom Kupac dobiva na e-mail adresu (navedenu u narudžbi) sve podatke koji su potrebni kako bi izvršio plaćanje.

Novčani primitak Kupca podrazumijeva zaprimljenu uplatu na žiro račun 5P INTERNATIONALA. Novčani primitak na računu 5P INTERNATIONALA vidljiv je sljedeći radni dan, odnosno u roku 24 sata od trenutka plaćanja. Uplate koje je Kupac izvršio u petak najčešće su vidljive u ponedjeljak.

Račun / predračun će kupcu biti dostavljen na e-mail adresu neposredno nakon uspješno realizirane kupovine ili će mu biti dostavljen zajedno s proizvodom.

Ako želite R1 račun, dužni ste nas o tome prethodno obavijestiti slanjem poruke na cvjecarnica.dorothea@gmail.com. U poruci nam trebate dostaviti podatke o nazivu tvrtke, sjedištu i OIB.

Po zaprimanju uplate, dostavit ćemo vam R1 račun.

CIJENA I UVJETI DOSTAVE NA PODRUČJU GRADA KOPRIVNICIE I BLIŽE OKOLICE

Trošak dostave obračunava se prilikom kupnje proizvoda i slanjem podataka za plaćanjem. Trošak dostave se iskazuje posebno. Rok isporuke proizvoda, na području Grada Koprivnice i bliže okolice je 2-7 dana od dana primitka novčane uplate korisnika/Kupca na bankovni račun 5P INTERNATIONALA. Ako 5P INTERNATIONAL nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, Kupca će se o tome kontaktirati telefonom ili e-mailom radi dogovora o zamjeni proizvoda ili otkazivanju naručenog proizvoda. Svi ostali naručeni proizvodi bit će isporučeni. Trošak dostave naplaćuje se prilikom izračuna svih troškova narudžbe i on iznosi ______ kn s uključenim PDV-om.

ZAMJENE, REKLAMACIJE I PRIGOVORI TE MATERIJALNA ODGOVORNOST

Kupac nema pravo na zamjenu proizvoda ako je on izrađen prema njegovim specifikacijama, odnosno uputama ili je u cijelosti prilagođen njemu.

U slučaju da proizvod nije izrađen prema izričitim specifikacijama ili uputama kupac koji želi proizvod zamijeniti za drugi proizvod, to može učiniti kontaktiranjem 5P INTERNATIONALA putem cvjecarnica.dorothea@gmail.com. Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u dostavi ne mogu oštetiti. Kupac bi trebao prilikom preuzimanja pregledati pošiljku te ukoliko pakiranje ima vidljivih materijalnih oštećenja ili nedostataka, preporučuje se da kupac odbije primitak iste, budući da postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti u 5P INTERNATIONAL, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak ili oštećenje.

Ako Kupac utvrdi materijalne nedostatke na robi po primitku, reklamacije te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem e-maila, u poslovnim prostorijama 5P INTERNATIONALA na adresi Varaždinska cesta 23, Koprivnica ili u pisanom obliku na adresu 5P INTERNATIONAL d.o.o., Koprivnica, Varaždinska cesta 23 ili putem e-maila cvjecarnica.dorothea@gmail.com.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, Kupac može vratiti proizvod na prethodno navedenu adresu, kako bi se reklamacija uvažila na temelju fizičkog dokaza. Ukoliko se pomnim pregledom utvrdi da je došlo do oštećenja proizvoda namjernim/slučajnim mehaničkim postupkom, koji je nastao nakon što je proizvod pregledan i poslan kupcu, reklamacija će se odbiti odnosno osporiti. U takvom slučaju utvrđuje se materijalna odgovornost kupca za kupljeni proizvod.

Kupac je dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, te je dužan snositi troškove vraćanja robe, u slučaju da roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način.

Također, naglašava se da prema čl. 47. st. 5. Zakona o zaštiti potrošača  (Narodne novine 19/2022), postoji pravo da, ako se materijalni nedostatak na robi pojavi u roku od godine dana od dana prijelaza rizika na potrošača, a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja predujmljuje trgovac, a konačno ih snosi trgovac ili potrošač, ovisno o rezultatu vještačenja. Ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi nakon šest mjeseci, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na Kupca/potrošača, troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja. Prema čl. 47. st. 9. Zakona o zaštiti potrošača, ako se materijalni nedostatak na robi pojavi nakon istekao od roka godine dana od dana prijelaza rizika na potrošača,  ali ne kasnije od dvije godine od dana prijelaza rizika na potrošača, troškove vještačenja predujmljuje potrošač, a konačno ih snosi trgovac ili potrošač, ovisno o rezultatu vještačenja. Proizvod koji se reklamira mora biti kupljen putem web stranice https://cvjecarnicadorothea.com/, te po mogućnosti biti predočen uz originalan račun.

Od 15.2.2016. na području cijele EU, sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme.

U slučaju ako naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete podnijeti ovdje.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA/KUPACA

5P INTERNATIONAL se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika i kupaca te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. 5P INTERNATIONAL može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi. 5P INTERNATIONAL nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog, odnosno neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima korisnika, ukoliko navedeni nisu u domeni 5P INTERNATIONALA. Ako korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojih podataka, o tome treba u najkraćem roku obavijestiti 5P INTERNATIONAL. Osobni podaci kupaca će se koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i kvalitetnijeg pružanja usluga.