fbpx

UPUTA ZA PODNOŠENJE PRIGOVORA

Vaš prigovor možete podnijeti na jedan sljedećih načina:

1. osobno u poslovnim prostorijama 5P INTERNATIONALA

2. u pisanom obliku na adresu:

5P INTERNATIONAL d.o.o.

Varaždinska cesta  23

Koprivnica

s naznakom “Prigovor”

ili

3. elektronskim putem na adresu elektroničke pošte cvjecarnica.dorothea@gmail.com

Na Vaš prigovor 5P INTERNATIONAL će odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

U prigovoru je potrebno navesti sljedeće podatke: ime i prezime kupca, OIB, adresa, broj računa na koji se prigovor odnosi.

Opće uvjete poslovanja korisnici mogu pronaći na našoj web stranici https://cvjecarnicadorothea.com/uvjeti-koristenja/.

Za sva pitanja i nejasnoće, nazovite nas na 048 644 883 ili pošaljite upit na email: cvjecarnica.dorothea@gmail.com

Vaša Cvjećarnica Dorothea!