fbpx

UPUTA ZA PODNOŠENJE REKLAMACIJE (PRITUŽBE)

Vašu reklamaciju (pritužbu) možete podnijeti na jedan od sljedećih načina:

1. osobno u poslovnim prostorijama 5P INTERNATIONALA

2. u pisanom obliku na adresu:

5P INTERNATIONAL d.o.o.

Varaždinska cesta  23

Koprivnica

s naznakom “Reklamacija”

ili

3. elektronskim putem na adresu elektroničke pošte cvjecarnica.dorothea@gmail.com

Reklamacija se podnosi:

  • u roku od 15 dana od primitka odgovora na pisani prigovor,
  • u roku 15 dana od dana zaprimanja pisanog prigovora, ako korisniku nije dostavljen odgovor na pisani prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja pisanog prigovora.

U reklamaciji je potrebno navesti sljedeće podatke: ime i prezime kupca, OIB, adresa, broj računa, te broj prigovora na koji se reklamacija odnosi.

Ako reklamacija nije podnesena sukladno navedenom, smatrat će se da je odgovor na prigovor prihvaćen.

Opće uvjete poslovanja korisnici mogu pronaći na našoj web stranici https://cvjecarnicadorothea.com/uvjeti-koristenja/.

Za sva pitanja i nejasnoće, nazovite nas na 048 644 883 ili pošaljite upit na email: cvjecarnica.dorothea@gmail.com

Obrazac za podnošenje prigovora možete naći na sljedećem linku: https://cvjecarnicadorothea.com/uvjeti-koristenja/obrazac-za-podnosenje-prigovora/

Vaša Cvjećarnica Dorothea!